Chậu bếp đúc, hai hố cân có bàn. Inox chuẩn 304.

Liên hệ